Jumbotron

הכרזת העצמאות של מדינת ישראל - טריוויה

Israel's Declaration of Independence - Trivia

Pre-Reading Header

  Pre-Reading

Pre-Reading Instructions

Pre-Reading Activity 1:

סקרו את אוצר המילים

 

Pre-Reading Vocabulary


Vocabulary

מלים

except for למעט
alphabet אלפבית
time עת
due to, because כיוון ש – כי, מפני ש, בגלל ש
two days יומיים
to be forced to להיאלץ
calligrapher קליגרף
printed out מודפס
parchment קלף
lamp shade אהיל
to sew לתפור
the deceased המנוח
meaning משמעות
to make a joke, to joke להתבדח
to joke מוסד
to exist להתקיים

 


Expressions

ביטויים

alphabetic order סדר האלפבית
“agreed upon everyone,” a consensus מוסכם על הכול
the official explanation ההסבר הרשמי
disagreements חילוקי דעות
from…forward מ... ומטה
typewriter מכונת כתיבה
the last moment,” the last minute הרגע האחרון
sewing machine מכונת תפירה
gender equality שוויון בין המינים
ambiguous דו-משמעי

 


Constitutional Law Vocabulary Terms

מונחים במשפט חוקתי

The legislative branch of the State of Israel. The Knesset is a unicameral parliament of 120 members. The Knesset is elected every four years in a party-list proportional election. When a new Knesset is elected, it elects the Memshala, the cabinet, and has the power to dissolve the cabinet in a constructive vote of no confidence. הכנסת
Women International Zionist Organization, a voluntary organization which is dedicated to welfare issues, especially those of women and children. ויצ"ו
WIZO has two branches, Israel WIZO and WORLD WIZO ויצ"ו ישראל

HR


 

Pre-Reading Quiz


ענה על השאלות הבאות

 

HR


Reading Header

  Reading

Reading Section 1

מגילת העצמאות - פריטי טריוויה

  1. מדוע חיים וייצמן לא חתם על המגילה?

על המגילה חתומים כל חברי מועצת העם למעט חיים וייצמן. אם תביטו בתצלום של המגילה תוכלו לראות שבין השמות "אליהו דובקין" ו"מאיר וילנר" יש מקום ריק, מקום שבו על פי סדר האלפבית, אמור היה לחתום חיים וייצמן.

מוסכם על הכול שבעת הכרזת העצמאות היה ויצמן בארצות הברית ולכן לא חתם אז אך מדוע לא חתם אחר-כך? על פי ההסבר הרשמי הוא לא חתם כיוון שב14 במאי עוד לא היה חבר מועצת העם (למרות שיומיים מאוחר יותר נבחר לחבר ואף לנשיא מועצת העם). הסבר אחר הוא שוייצמן כעס על כך שבעוד חתימתו של דויד בן- גוריון היא החתימה הראשונה על המגילה (לא על פי סדר האלפבית) הרי שהוא, ויצמן, נאלץ לחתום על פי מיקום שמו בסדר האלפבית של החותמים. אחרים טוענים שבן-גוריון מנע מוייצמן לחתום עקב היחסים הרעים ששררו בין השניים.

 

Image 1

i-day-parade

 


ענה על השאלות הבאות

Reading Audio 1

לחץ למטה לאודיו מסעיף זה:

Reading Section 2

2. על מה חתמו?

עקב חילוקי הדעות לגבי נוסח המגילה, (ראו יחידה I) לא היה לקליגרף, אוטה ווליש, מספיק זמן להעתיק את המגילה לפני תאריך ההכרזה. לכן, הוא כתב את המגילה רק מהמילים "אנו קוראים אל העם היהודי..." ומטה. בן גוריון קרא את הטקסט מדף מודפס במכונת כתיבה (ועליו תיקונים של הרגע האחרון שנעשו בעט) והחותמים חתמו על השורות האחרונות בלבד. מאחר שלא ניתן היה למצוא קלף אמיתי, ווליש כתב את המגילה על  "קלפים" שנמכרו בתור אהילים למנורות ואשתו, הלי, תפרה את שלושת החלקים זה לזה במכונת תפירה.

 


ענה על השאלות הבאות

Reading Section 3

3. כל החותמים היו חברי מועצת העם, למעט אחת - רחל כהן-כגן.

במועצת העם הייתה רק אישה אחת, גולדה מאירסון (לימים גולדה מאיר, ראשת הממשלה הרביעית של ישראל). והוחלט שכדי להראות את השוויון בין המינים במדינה החדשה יש לכלול לפחות שתי נשים בין החותמים על המגילה. בתור חותמת שנייה נבחרה נציגת ויצ"ו, רחל כהן-כגן, לימים חברת-כנסת ויושבת-ראש ויצ"ו ישראל.

 


ענה על השאלות הבאות

לחץ למטה לאודיו מסעיף זה:

Reading Section 4

4. בדיחה: בסיום מגילת העצמאות נכתב, "הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה הזמנית..." – פרופסור ברוך ברכה המנוח, מרצה למשפט חוקתי באוניברסיטת תל-אביב נהג להתבדח ולומר שלניסוח "מועצת המדינה הזמנית" שתי משמעויות אפשריות בעברית: 1. המועצה הזמנית של המדינה ו2. המועצה של המדינה הזמנית. מנוסח דו-משמעי זה, התלוצץ ברכה, ניתן ללמוד שבן-גוריון וחבריו לא היו בטוחים שמדינת ישראל תתקיים לאורך זמן.

 


ענה על השאלות הבאות

לחץ למטה לאודיו מסעיף זה:

HR


Video Instructions

Reading Activity

צפה בסרטון שלהלן 0:11-2:49 להקלטה של ​​בן גוריון נותן את הנאום

 

Video

HR


Post-Reading Header

  Post-Reading

Post-Reading Instructions

Post-Reading Questions

ענו על השאלות הבאות, על-פי מגילת העצמאות.

 

Post-Reading Quiz


ענה על השאלות הבאות

Lesson Info

Lesson Information

Lesson Title: Israel's Declaration of Independence - Part 5

Lesson Author: Dr. Moshe Rachmuth

Content Area: Political Science

Level: Intermediate High [?]

Objectives: Learn specialized vocabulary, formal idioms, academic discourse on concrete issues.

Original Text:

Image Credits: Government Press Office of Israel