Lesson Title

חזון ומטרות המרכז הארצי להצלת צבי הים

אוכלוסיית צבי ים יציבה ובת קיימא לאורך חופי ישראל כחלק מהמאמץ הלאומי, האזורי והבינלאומי

Israel’s National Center for Sea Turtle Rescue: Vision and Goals

Introduction: Goals

Pre-Reading Activity 1:

חמישה יסודות עיקריים עומדים בבסיס הפעילויות של המרכז הארצי להצלת צבי ים:

  • מקום מוגן לטיפול בצבי ים שנפגעו ונפלטו אל חופי ישראל.
  • מקום המאפשר רבייה, אימון והכנה לקראת שחרור אל הטבע.
  • השבה בפועל של צבי ים לטבע.
  • חינוך והסברה לשם העלאת המודעות למערכת האקולוגית בה אנו מצויים, כחלק מחינוך סביבתי כולל.
  • עריכת מחקרים בנושאים הקשורים לצבי הים ולמערכת האקולוגית הרלוונטית.

Wordsמלים

Visionחזון
Goalsמטרות
Populationאוכלוסייה
Bather, Swimmerמתרחץ
Vacationerנופש
Israelהארץ.
Abroadחו"ל

 

Expressionsביטויים

Sustainableבר-קיימא\ בת קיימא
The Ideals that Lead (A Person's or an Institute's) activitiesעומדים בבסיס הפעילויות
Public Awarenessמודעות הציבור
Citizens, Everyday Peopleאזרחים מן השורה
Marine Policeשיטור ימי
Marine Sportsספורט ימי
... A Significant Part (or Portion) of חלק ניכר מ...

 

Terms and Environmental Studiesמונחים בלימודי הסביבה

Sea Turtleצב ים
National Center for Sea Turtle Rescue, part of Israel Nature and Parks Authorityהמרכז הארצי להצלת צבי הים
Reproductionרבייה
Environmental Education חינוך סביבתי
Performing Researches עריכת מחקרים
Danger of Extinction סכנת הכחדה
Pollution זיהום הסביבה
Habitat איזור מחייה
The Mediterranean הים התיכון
Israel Nature and Parks Authority הים התיכון רשות הטבע והגנים
Legally in charge ממונה על-פי חוק
Wild Animals חיות-בר
Mevo'ot Yam Maritime School is Isreal's maritime high school and maritime technical school. The school has close ties with the Israelinavy and many of its graduates join the navy. Mevo'ot Yam is located in Mikhmoret, a Moshav Southwest of Haderaבית הספר הימי "מבואות ים"
Environment (in a Green sense) איכות הסביבה
Israel Maritime College, located in Mikhmoret המכללה הימית לישראל

 


שאלות לפני קריאה


 

 


ענה על השאלות הבאות


 

אין זה סוד כי צבי הים מצויים בסכנת הכחדה. למעשה, כל שמונת מיני צבי הים ברחבי העולם מוגדרים מינים בסכנת הכחדה. גם אלו שבארץ נתונים תחת איום מתמיד ומספרם נמצא בירידה משמעותית מאז תחילת המאה העשרים, בעיקר בשל פעילות האדם: דייג, שייט, זיהום הסביבה ופגיעה באזורי המחייה מביאים לצמצום אוכלוסיית הצבים בים התיכון ובעולם כולו.

 

Turtle Quiz 2


ענה על השאלות הבאות

Image 1

Sea turtle4

כדי להבין את סיפור כתיבת המגילה נחזור חודש אחד לאחור, אל ה11 באפריל, 1948. באותו יום הקריא זלמן שז"ר, העורך הראשי של עיתון דבר (ולימים נשיאה השלישי של מדינת ישראל) "הצהרה בדבר מדינה יהודית," בפני מליאת הוועד הפועל הציוני. ההצעה הייתה מלאת פאתוס והזכירה את ההיסטוריה היהודית ואת "אלוהי ישראל." מליאת הוועד הפועל הציוני לא קיבלה את ההצהרה.

 בארבעה-עשר במאי, בשעה ארבע אחר-הצהריים, שמונה שעות לפני פקיעת המנדט הבריטי בארץ-ישראל, הכריז דויד בן גוריון על " הקמת המדינה היהודית, היא מדינת ישראל." המסמך שקרא בן-גוריון באותו היום ואשר שמו הרשמי "הכרזה על הקמת מדינת ישראל" ידוע יותר בכינוי "מגילת העצמאות."

 


ענה על השאלות הבאות

באופן זה, חזונה של רשות הטבע והגנים במרכז הוא "אוכלוסיית צבי ים יציבה ובת קיימא לאורך חופי ישראל כחלק מהמאמץ הלאומי, האזורי והבינלאומי".

 

Quiz 4

ענה על השאלות הבאות

במרבית המקרים, הצבים מגיעים למרכז ההצלה הודות לאזרחים מן השורה: דייגים מרחבי הארץ, אנשי השיטור הימי, חובבי ספורט ימי, וכמובן - מתרחצים ונופשים בחופי הארץ. לכן, כדי להגביר את המודעות, חלק ניכר מהפעילות במרכז כולל הדרכות והסברה בנושא צבי הים והסכנות האורבות להם.

 


ענה על השאלות הבאות

הטיפול בצבי הים השוהים במרכז מתבסס על מתנדבים מתחומים שונים: אוהבי טבע, סטודנטים מהמכללה הימית לישראל, וטרינרים מהארץ ומחו"ל, דייגים המספקים מזון ורבים וטובים אחרים.

Image 2

unnamed

 


ענה על השאלות הבאות

Lesson Information

Lesson Title: Israel's Declaration of Independence - Part One

Lesson Author: Dr. Moshe Rachmuth

Content Area: Political Science

Level: Intermediate High

Objectives: Learn specialized vocabulary, formal idioms, academic discourse on concrete issues.

Copyright Information:

Original Text:

Image Credits: