Jumbotron

 

ورزش سنتّی ایران

Traditional Iranian Sport

Pre-Reading Activities Header

  Pre-Reading Activities

Pre-Reading Activity 1 DONE

Pre-Reading Activity 1:

درباره ی ورزشهای سنتّی و محبوب کشورتان یک متن کوتاه در صد واژه بنویسید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer

Pre-Reading Activity 2 Quizlet FIX

Pre-Reading Activity 2:

واژگان استفاده شده در درس را در کویزلت زیر ببینید:

Pre-Reading Activity 2 Quizlet FIX

HR


Reading Header

  Reading

Reading Pt1

Reading Text

متن زیر را بخوانید:

 

ورزش باستانی

ورزش باستانی یا زورخانه ای از جمله ورزش هایی است که با به کارگیری وسایلی که در اختیار دارد موجب تقویت کلی قوای جسمانی بدن می گردد و به همین جهت ورزشکاران باستانی دارای عضلاتی محکم و پیچیده و قامتی استوارند؛ و ضمناً با اجرای حرکات مختلف از قبیل نرمش، پازدنها، و چرخ بر استقامت عمومی بدن و مقاومت قلب و عروق می افزایند؛ و علاوه بر این، محیطِ با نشاط و با طراوتِ زورخانه، همراه با طنین روح افزای ضرب و ترنّمِ مرشد، خواندن اشعار حماسی و شورانگیز و آموزنده، دست به دست هم داده و فضایی کاملاً روحانی به وجود می آورد و این هماهنگی بر طراوت روح و ذهن انسان می افزاید و اثرات ارزشمندی برای انسان دارد

IMAGE, MEN KNEELING

5

Reading Pt2

ساختار وزش باستانی

ورش باستانی به طور کلی دارای دو بخش مهم است. نخست آداب و آیین این ورزش که جنبه ی تربیتی و گرایش مذهبی دارند. دوم عملیات ان که برای ورزیدگی و پرورش تن تدوین گردیده است. البته مبنای این عملیات در قدیم به منظور هدفهای نظامی و جنگاوری بوده است. با نگرش به این دو اصل، باید توجه داشت که هر یک از این دو بخش دارای اهمیت فراوان است و در حقیقت لازم و ملزوم یکدیگرند. یعنی اجرای عملیات ورزش باستانی بدون توجه به آداب آن ورزش باستانی نیست. بنابراین اگر کسی مثًلا در خانه اش به این ورزش بپردازد و پا به «گودِ زورخانه» نگذارد، ورزشکار باستانی محسوب نمی شود زیرا اجرای آداب و آیین این ورزش فقط در زورخانه امکان پذیر می باشد تا یک ورزشکار بتواند از کیفیت تربیتی و معنوی این ورزش برخوردار شود.

Reading Pt3

زورخانه

مکان ورزش باستانی را در اعصار گذشته «اماجخانه» می گفتند و امروز «زورخانه» می گویند. زورخانه جایی بودهکه در آن به زورآزمایی و ورزش می پرداختند. محلّی محدود، مسقّف وگنبدی شکل بوده است که درِ ورودیِ کوتاهی نیز داشته است. در خصوصِ کوتاهیِ درِ زورخانه نظریات مختلفی گفته اند. از آن جمله برخی کوتاهیِ در را به خاطر اختفا و یا اصطلاحاً استتار دانسته اند و جمعی هم معتقدند که کوتاهی در باعث می شود هنگام ورود به باشگاه ورزشکار به گود و افراد حاضر تعظیم کند و این امر غرور و نخوت ورزشکار را از بین می برد. در وسط زورخانه زیرِگنبد،گودالِ گرِد مسّدس (شش ضلعی) یا هشت ضلعی که ۰۸ سانتیمتر پایین تر از کف باشگاه عمق دارد تعبیه شده است. ورزشکاران طبق مقررات و قوانینی که از نیاکان به یاد مانده است با ادوات مختلفی که در اختیار دارند به ورزش می پردازند.

ImAGE of PEOPLE ON GROUND

Reading Pt4

لنُگ:

در زورخانه های قدیم لباس ورزشی لنگ بوده است و بستن لنگ دارای قوانینی بودکه برای تازه کاران، نوچه ها و پیشکسوتان تفاوت داشت. در ورزش باستانی لنگ دارای احترام ویژه ای است. لنگ علاوه بر اینکه کسوت ورزشی محسوب میشود صاحب قدرت و مقامی است که در کلیه معزلات و مشکلات ورزشی که پیش می آید صاحب نظر و صاحب فتوی است. اصطلاحاً حرف آخر را لنگ می زند. در کشتی هایی که کار اصطلاحاً گره می خورد، لنگ رای نهایی را صادر می کند. هنگامیکه ورزشکاری بیش از حد معیّن ورزش می کند دستور توقف را لنگ صادر می کند و او را از ادامه ی ورزش و حرکت اضافی باز می دارد که به آن احترامِ لنگ می گویند.

Image of DUDE

3

Phalavan Mustafa Toosi wearing "long" Public Domain

Reading Pt5

میل (گورگه):

میل در حقیقت نمادی از وسایل دفاع قدیم (گرز) میباشد. که برای حرکات ورزشی به صورت فعلی درآمده است. جنس آن از چوب و وزن آن در حدود 10 تا 16 کیلوگرم متغیر است. میل های بزرگ با وزن های سنگین تر که جنبه نمایشی دارد در بعضی از زورخانه ها موجود است. در سالهای اخیر در مسابقات قدرتی معمول و متداول گردیده که از آنها استفاده شود. میل های کوچک نیز برای بازی و حرکات نمایشی در اختیار جوانان و نوجوانان قرار می گیردکه وزن آنها کم تر از 10کیلوگرم است.

IMAGE, LARGE CLUBS

میل

Reading Pt6

تخت شنو:

تخت شنو تخته ای است به طول تقریبی60 و پهنای ۷ و ضخامت ۳ سانتیمتر که دارای دو پایه است و در موقع شنا رفتن تخته روی پایه ی خود ثابت می ماند.

 

از عمر ورزش باستانی تا کنون سالها می گذرد و این ورزش از بدو پیدایش شاهد فراز و نشیبب های فراوانی بوده و همه را با متانت و صبر پشت سر گذاشته است. مدتی در اختیار جوانمردان و عیاران و پهلوانان واقعی بود و زمانی هم در میدان ها جنبه های نمایشی و تشریفات به خودگرفته بود وگاهی هم مورد طعن و لعن و یاوه گویی های فراوان افراد مغرض و بی اطلاع قرار می گرفت. خوشبختانه چون اساس این ورزش بر پایه ی ایمان به خدا و تقوا و پرهیزکاری می باشد از فرصت طلبی ها و تهمت های زمان در امان ماند و تا امروز این ورزش سنتی و مذهبی پایدار مانده است.

IMAGE, THREE DUDES

4

Antoin Sevruguin (1830s-1933) “Zoorkhaneh”

http://www.geocities.com/sevruguin/index.html

HR


Reading Activities

 Reading Activities

Reading Activity 1

Reading Activity 1:

پاراگراف اول متن را دوباره بخوانید. سپس این پارگراف را به جمله های کوتاهتر تبدیل کرده و جدول زیر را کامل کنید.

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Reading Activity 2

Reading Activity 2:

ورش باستانی به طور کلی دارای دو بخش مهم است.آن دو بخش چیست؟

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Reading Activity 3

Reading Activity 3:

پاسخ درست را انتخاب کنید:

Reading Activity 4

Reading Activity 4:

نام دیگر واژه های زیر را در متن پیدا کنید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Reading Activity 5

Reading Activity 5:

پاسخ درست را انتخاب کنید:

 

Reading Activity 6

Reading Activity 6:

پاراگراف آخر متن را دوباره بخوانید و جملات زیر را به ترتیب درست قرار دهید:

 

<

 از عمر ورزش باستانی تا کنون سالها می گذرد ....

  • ورزش باستانی گاهی مورد طعن و لعن و یاوه گویی ‌های فراوان افراد مغرض و بی‌ اطلاع قرار می گرفت.
  • ورزش باستانی از بدو پیدایش شاهد فراز و نشیبب های فراوانی بوده و همه را با متانت و صبر پشت سر گذشته است.
  • ورزش باستانی تا امروز بعنوان ورزش سنتی‌ و مذهبی‌ پایدار مانده است.
  • خوشبختانه چون اساس ورزش باستانی بر پایه ی ایمان به خدا و تقوا و پرهیزکاری می‌باشد از اعمال نفوذی و فرصت طلبی‌ ها و تهمت های زمان در امان ماند.
  • ورزش باستانی مدتی‌ در اختیار جوانمردان و عیاران و پهلوانان واقعی‌ بود و زمانی‌ هم در میدان‌ها جنبه‌های نمایشی و تشریفات به خود گرفته بود.
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵

Post-Viewing Activities

  Post-Reading Activities

Post-Reading Activity 1

Post-Reading Activity 1:

یک متن دویست واژه ای بنویسید و در آن ورزش باستانی ایران را با ورزش های سنتی و محبوب کشورتان مقایسه کنید. نکات مثبت و منفی هر نوع ورزش را بنویسید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer

Breadcrumbs

Lesson Info

Lesson Information

Lesson Title: Traditional Iranian Sport

Lesson Author: Dr. Anousha Sedighi

Content Area: Physical fitness, Athletics, Traditional Sports, Sociology, Anthropology, Community Health

Level: Advanced High

This is authentic content which includes advancded level language, delivered through a highly specialized vocabulary, complex structures, and argumentation. It presents a technical and critical academic discourse with a combination of factual descriptions and traditional terminologies.

Objectives: Learn specialized vocabulary, cultural discourse, social and historical concepts.

Copyright Information: Reproduced and redesigned for educational use with permission of the author Mr. Mohammed Tehranchi. Researcher and author of traditional Iranian sports book.

Original Text: A Journey to the Traditional Sport of Neyshabur

Original Text Author: Mr. Mohammed Tehranchi

Image Credits: Sedighi (private collections) Kaymar Adl - http://www.flickr.com/photos/ kamshots/492314163/ , Antoin Sevruguin zoorkhaneh (public domain)