Jumbotron

 

ترجمه: پیشینه ها و نظریه ها (۲)

Translation: Histories and Theories (II)

Pre-Reading Activities Header

  Pre-Reading Activities

Pre-Reading Activity 1

Pre-Reading Activity 1:

واژگان زیر در متن استفاده شده. با توجه نقش دستوری آنها را به دو گروه تقسیم کرده و در جدول زیر بگذارید:

 • اخیراً
 • شرط
 • زیبایی
 • دانشمندانه
 • معروف
 • مسیحیّت
 • جالب
 • معمولاً
 • قید
 • قید
 • قید
 • صفت
 • صفت
 • صفت
 • اسم
 • اسم

Pre-Reading Activity 2

Pre-Reading Activity 2:

واژگان زیر در متن استفاده شده.آنها را به انگلیسی ترجمه کنید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Pre-Reading Activity 3 Header

Pre-Reading Activity 3:

واژگان استفاده شده در درس را در کویزلت زیر ببینید:

Pre-Reading Activity 3 Quizlet Vocabulary

HR


Reading Header

  Reading

Reading Blue Box

Reading Activity

متن زیر را بخوانید:

 

Reading Pt1

ترجمه: پیشینه ها و نظریه ها (۲)

اولین کسی که اصولی را برای ترجمه مطرح کرد «اتین دولت» فرانسوی بود. او اولین تئوری های ترجمه را مطرح کرد. «اتین دولت» معتقد است که مترجم باید کاملاً «درک» داشته باشد. اولین شرط ترجمه این است که مترجم به دو زبان مسلط باشد. چون اگر نفهمد نمیتواند ترجمه کند. او در مرحله ی بعد مطرح می کند آنچه را که ما می فهمیم و به زبان دیگر بر می گردانیم، همان زیبایی ها و همان عناصر ادبی که در متن اصلی دیده می شود، را باید بتوانیم در زبان مقصد ترجمه کنیم.

Engraved Dude

اتین دولت

Reading Pt2

از اصول دیگری که او مطرح می کند این است یک مترجم برای اینکه اشتباهات دیگران را در ترجمه تکرار نکند، باید کارش را بر اساس یک تحقیق دانشمندانه از سایر ترجمه ها قرار بدهد. یعنی تا جایی که می تواند کتابهای ترجمه شده بخواند، با اصل مقایسه کند، و اشتباهاتی را که بقیه کرده اند تکرار نکند. در واقع می شود گفت طرح این اصول از سوی «اتین دولت» راه برای بقیه زبانشناسان باز کرد که کارهای او را ادامه دهند.

Reading Pt3

یکی از زبانشناسان بسیار معروفی که در زمینه ی ترجمه کارهای بسیار جالبی ارائه داده است «یوجین نایدا» است که اخیراً در سال ۲۰۱۱ میلادی در گذشت. در زمان حیاتش در تمام سمینارهایی که در دنیا درباره ترجمه برگزار می شد یا حضور داشت، یا پیامی از طریق نامه می فرستاد. «نایدا» زبانشناسی آمریکایی بود که مدتها رئیس کمیته ی ترجمه ی انجیل بوده است. این طور که او  می گوید، انجیل را به دوهزار و هفت صد زبان ترجمه کرده اند. یعنی میسیونرها می رفتند مثلاً زبان قبیله ای را در آفریقا یاد می گرفتند و به آنجا می رفتند و مسیحیت را به آنها معرفی می کردند و به این طریق انجیل را حتی به زبان های مرده که شاید مثلاً تنها 8۰ نفر به آن تکلم می کنند، ترجمه می کردند.

Eugene Nida Image

یوجین نایدا

Reading Pt4

«نایدا» اولین کسی است که در جهت علمی کردن ترجمه حرکت می کند و تعاریفی که برای ترجمه می دهد، بر مبنای علم ترجمه است. از جمله کتابهای او می توان از کتاب «به سوی علم ترجمه» و کتاب «دنیای ترجمه» نام برد.

Reading Pt5

یکی از نکات مهم در ارتباط فرهنگ های مختلف به مسئله ی ترجمه مربوط می شود. ما در دنیایی زندگی می کنیم که مراودات بر مبنای دو محور است؛ یک محور دولت- ملت که در عرصه های سیاسی معمولا مبنای کار است. یک ساحت مهم دیگر هم وجود دارد و ساحت فرهنگی است. ما با کثیری از فرهنگ های مختلف در دنیا مطرح هستیم که به یک معنا بزرگترین تجلّی این اختلافها را می توان در زبان دانست.

در اینجا مسئله ی مهمی در امر ترجمه به میان می آید و آن این است که مثلاً برای این که یک متن از فرهنگ غربی (که فرهنگی ساری و جاری است، یعنی فرهنگ غنی ای است که در همه ی عرصه ها هم کار کرده و طبیعتاً معرفه هایش به فرهنگهای دیگر نفوذ پیدا کرده) ترجمه کنیم، می خواهیم بدانیم با توجه به تئوری های موجود، چه مشکلاتی وجود دارد؟

 

Martin Luther

 

HR


Reading Activities

 Reading Activities

Reading Activity 1

Reading Activity 1:

متضاد واژگان زیر را در متن پیدا کنید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Reading Activity 2

Reading Activity 2:

شروع کنید

Reading Activity 3

Reading Activity 3:

بنا به متن باال » سیر علم از شرق به غرب بوده«. معنای این جمله چیست و آغاز این سیر از چه زمانی است؟

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Reading Activity 3 Drag Quiz

 

بنا به متن کدامیک از عبارات زیر درست است؟

 • ۱. بسیاری از نظریه هایی که در زمینه ی ترجمه مطرح است به دیدگاهی از زبان بر می گردد
 • ۲. دانشمندان اسلامی ضمن اینکه خودشان یافته های علمی نداشتند.
 • ٣ .مسئله ترجمه ارتباط دقیق و وثیقی با مقوله زبان پیدا میکند.
 • ۴. زمانی که «شکسپیر» وارد صحنه ادبیات جهان می شود دقیقاً معلوم نیست.

Drag your answers down:

Reading Activity 4

Reading Activity 4:

پاراگراف اول متن در اینجا تکرار شده است. زیر فعل های آن خط بکشید و زمان آنها را تعیین کنید.

Reading Activity 6

Reading Activity 6:

پاراگراف آخر متن را دوباره بخوانید و جمالت زیر را به ترتیب درست قرار دهید:

 

<

۰. از عمر ورزش باستانی تا کنون سالها میگذرد. .....

 • خوشبختانه چون اساس ورزش باستانی بر پایه ی ایمان به خدا و تقوا و پرهیزکاری میباشد از اعمال نفوذی و فرصت طلبی ها و تهمت های زمان در امان ماند.
 • ورزش باستانی گاهی مورد طعن و لعن و یاوه گویی های فراوان افراد مغرض و بی اطالع قرار می گرفت.
 • خوشبختانه چون اساس ورزش باستانی بر پایه ی ایمان به خدا و تقوا و پرهیزکاری میباشد از اعمال نفوذی و فرصت طلبی ها و تهمت های زمان در امان ماند.
 • ورزش باستانی از بدو پیدایش شاهد فراز و نشیبب های فراوانی بوده و همه را با متانت و صبر پشت سر گذشته است.
 • ورزش باستانی مدتی در اختیار جوانمردان و عیاران و پهلوانان واقعی بود و زمانی هم در میدانها جنبههای نمایشی و تشریفات به خود گرفته بود.
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۱

Post-Viewing Activities

  Post-Reading Activities

Post-Reading Activity 1 Done

Post-Reading Activity 1:

اگر بخواهید با نویسنده ی متن مصاحبه کنید چه سوالاتی از او می پرسید؟ سوالات خود را بنویسید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Post-Reading Activity 2 Done

Post-Reading Activity 2:

درباره ی «اتین دولت» و «یوجین ناید»« در اینترنت تحقیق کنید و یافته های خود را در دویست واژه بنویسید.

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Breadcrumbs

Lesson Info

 

Lesson Information

Lesson Title: Translation: History and Theories (II)

Lesson Author: Dr. Anousha Sedighi

Content Area: Translation Studies, Language Studies, and Cross-cultural Discourse

Level: Advanced Mid

This is authentic content which includes advanced level language, delivered through specialized and foreign vocabulary, argumentation, and narration.

Objectives: Learn specialized vocabulary, cross-cultural discourse, and historical concepts.

Copyright Information: Reproduced and redesigned for educational use with permission of the author Dr. Ahmad Sedighi. Professor of Translation Studies at Allameh Tabatab'i University in Tehran.

Original Text: Translation: History and Theories

Original Text Author: Dr. Ahmad Sedighi

Image Credits: Wikimedia Commons