Jumbotron

Patoloğun ve Patoloji Laboratuvarının bir Günü

A Day in a Pathology Laboratory

Pre-Viewing Header

 Pre-Viewing

Pre-Listening Instructions 1

Pre-Viewing Activity 1:

Dersi dinlemeden önce aşağıdaki soruları cevaplayın.

HR


Pre-Viewing 1 A

Şu soruyu dinleyin

Pre-Viewing 1 Form

HR


HR


Pre-Viewing Instructions 2

Pre-Viewing Activity 2:

Metinden alınmış "anahtar sözcükler" ile bunların tanımlarını eşleyiniz.

Quizlet Container 1

HR


Viewing Header

 Pre-Viewing

Viewing

HR


Exercises Header

 Exercises

Exercises Instructions 1

Exercise 1:

Aşağıdaki transkripsiyonu (çözümlemeyi) okuyun ve anlama sorularını yanıtlayın.

HR

patoloji-cartoon-translate

Exercises 1 (Text)

Merhaba! Şimdi ben sizlere genel bir pataloğun işini nasıl yaptığını(dan) ve bir laboratuvarının işleyiş sisteminden kısaca bahsedeceğim. Patoloji laboratuvarına giren dokular ilk önce ad soyad karşılaştırması yapıldıktan sonra numaralandırılır. Numarandırılan bu dokular özel kuryelerle makroskopi laboratuvarına götürülür. Makroskopi laboratuvarında patologlar tarafından, gönderilen dokuların boyutları ölçülür ve renklerine bakılır, normaller ve anormallikler tanımlanır. Bu aşamada, bu dokuların mikroskop altında incelenebilmesi için bir takım kimyasal işlemlerden geçmesi gerekmektedir (lazımdır). Kimyasal işlemlerden geçen bu dokular küçük dikdörtgen şeklindeki camlar üzerine alınır. Biz bu camlara lam ya da preparat diyoruz. Bu preparatlar patologlar tarafından incelenir. Bir patolog bir preparatı incelemeden önce kendisine bu dokunun hangi klinik tarafından gönderildiğini, hastanın yaşını, nereden alındığını ve hangi amaçla gönderildiğini bilmek ister. Mikroskop altında gördüklerini, normal ve anormalleri tanımlıyarak bir rapor hazırlar ve bu raporu ilgili bölüme gönderir.

HR


Exercise 2 (True / False)


Soruları okuyup “Doğru“ cevabı bulun.

Exercises Instructions 2

Exercise 2:

Bir doku örneğinin raporunun yazılabilmesi için kaç aşamadan geçmesi gerekir?

Exercises 2 Form

Exercises Instructions 3

Exercise 3:

Dersi bir kez daha dinleyerek bu adımların ne olduğunu yazın.

Exercises 3 Form

HR


Additional Learning Header

 Post-Viewing

Additional Learning


Additional Listening and Reading on Pathology in Turkish

Footer Content

Lesson Information

Lesson Title: Patoloğun ve Patoloji Laboratuvarının bir Günü (A Day in a Pathology Laboratory)

Lesson Author: Banu Yaylali

Content Areas: Pathology; Medical Science

Level: Intermediate High

Objectives: Learn specialized vocabulary, formal idioms, academic discourse on concrete issues.

Popover JS Script