Jumbotron

Türkiye’de Yaşlılık

Aging in Turkey

HR


Pre-V Header

 Pre-Viewing

Pre V Activity 1 Instructions

Pre-Viewing Exercise 1

Aşağıdaki fotoğraflardan her biri, insan hayatındaki bir evreyi yansıtmaktadır. Resimlere bakıp Türkçe başlıklar yazınız. Örneğin: 'Yetişkinlik' vs.

Image 1

emel1

Image 1 Form

HR


Image 2

emel2

Image 2 Form

HR


Image 3

emel3

Image 3 Form

HR


Image 4

emel4

Image 4 Form

HR


Pre-V Activity 2 Instructions

Pre-Viewing Exercise 2

Aşağıdaki bağlantı, sizi konuyla ilgili bir kuruma yönlendirmektedir. Lütfen bu web sitesini Türkçe dil seçeneğini kullanarak dolaşın ve aşağıdaki sorulara İngilizce yanıt verin.

http://www.akyurtvakfi.org.tr/

Pre-Viewing Activity 2

HR


Pre-Viewing Activity 3 Instructions

Pre-Viewing Exercise 3

Metinde geçen bazı terimler (teknik kelime ve ifadeler) aşağıda verilmiştir. Lütfen bunların İngilizce anlamlarını bulunuz ve bu terimleri Türkçe cümlelerde kullanınız.

Pre-Viewing Activity 3

            

HR


Pre-Viewing Activity 4 Instructions

Pre-Viewing Exercise 4

Metinde geçen bütün yeni kelimeleri Quizlet'te çalışın.

Quizlet Container

HR


Viewing Header

 Viewing

Viewing

HR


Exercise 1 Instructions

Exercise 1

METNİ İZLEYELİM:
Bu bölüm metindeki bilgileri anlamaya odaklanmaktadır.

Exercise 1 (Sorular)

Sorular:

Videoya Geri Dön

HR


Exercise 2 Instructions

Exercise 2

Lütfen aşağıdaki önermeleri videodaki aktarma düzenine göre (1’den 6’ya kadar) sıralayınız.

Exercise 2

 • Bu nedenle yaşlılara, banka, metro, bilgisayar gibi teknoloji gerektiren hizletlerden yararlanmaları için eğitim verilmesi gerekir.
 • Yaşlılar topluma entegre, yani toplumla kaynaşmış bir şekilde yaşamalıdır.
 • Yaşlıların mümkünse küçük kurumlarda veya aile içinde bakılması tercih edilebilir.
 • Nesiller arası dayanışma teşvik edilmelidir.
 • Doğurganlık oranındaki düşüş ile nüfüsun aktif olan grubu daha da küçülecektir.
 • Oysa yaşlı sayısının artacağı tahmin edilmektedir.
 • Kadının iş hayatına girişi yaşlıların bakımı konusunda sorunlara yol açmıştır.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

HR


Exercise 3 Instructions

Exercise 3

Aşağıdaki 'Doğru mu, Yanlış mı?' Sınavını Tamamlayınız.

Exercise 3 (T/F)


Doğru mu, Yanlış mı? Seçiniz

Videoya Geri Dön

HR


T and V Exercise 1 Instructions

Text and Vocabulary, Exercise 1

Aşağıda iki sütun vardır. NEDEN başlığıyla verilen sütuna konuşmacının yaşlılık konusunun önem kazanmasına neden olarak gösterdiği düşüncelerini sıralayınız. SONUÇ başlığını taşıyan sütuna ise, birinci sütunda sıraladığınız her fikrin sonucunu yazınız. Sonuç sütunu, yaşlılık konusundaki sorunları uygun bir şekilde çözmek için yakın gelecekte yapılması gerekenleri de içerebilir.

T and V Exercise 1

Neden: Sonuç:
Videoya Geri Dön

HR


T and V Exercise 2 Instructions

Text and Vocabulary, Exercise 2

Şimdi, aşağıdaki ifadeleri kullanarak bu iki sütunda geçen cümleleri birleştiriniz.

T and V Exercise 2

dolayısıyla, bu nedenle, yüzünden, çünkü, -dIğIndan, -dIğI için.

HR


T and V Exercise 3 Instructions

Text and Vocabulary, Exercise 3

Aşağıdaki cümleleri, altı çizili yerlerde farklı kelimeler kullanarak yeniden yazınız:

T and V Exercise 3

Örnek: / Example:
Bu alanda elimde mevcut olan bir kaç sayıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.a) Sosyal Hizmet çalışmalarını, destek mekanizmalarını içeren yardım uygulamalarını gündeme sokmamız gerekmektedir.
b) Türkiye’de yaşlılık konusu ve onunla ilgili sorunlar hakikaten önemli sosyal problemlerden birini oluşturmaya başladı.
c) 2025 yılında Türkiye’de de 65 artı yaş grubundakilerin sayısı 9.9 olacağı tahmin edilmekte.
d) Yaşlılık bir yoksulluğu ve ekonomik yoksunluğu birlikte getirmektedir. Dolayısıyla bu alandaki sosyal yardım ve destek mekanizmalarına duyulan ihtiyaç artmaktadır.
e) Yaşlıların kurumlarda değil, özellikle büyük kurumlarda değil ama, küçük, toplumla entegre, toplumla kaynaşmış yaşatılmaya çalışılması önemlidir.
Videoya Geri Dön

HR


T and V Exercise 4 Instructions

Text and Vocabulary, Exercise 4

Metinde geçen bazı ifade ve eylemler burada farklı sözcüklerle verilmiştir. Lütfen bu sözcükleri ve karşılıklarını eşleyiniz.

Quizlet Container

HR


T and V Exercise 5 Instructions

Text and Vocabulary, Exercise 5

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak (a)Erişmek / erişilebilirlik and Sürdürmek / sürdürülebilirlik yapısına benzer kelimeler türetin, (b) türettiğiniz yeni kelimeleri anlamlı Türkçe cümlelerde kullanın.

T and V Exercise 5

Örnek: Bütün kaynakları tüketmeden gerçekleştirilen kalkınmaya ‘sürdürülebilir kalkınma’ diyoruz. Sürdürülebilirlik gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

sürdür sürdürül sürdürülebilir sürdürülebilirlik
Okumak >
Anlaşmak >
Konuşmak >
Gerçekleştir >
Ulaşmak >
Ölçmek >

T and V Exercise 5 Forms

HR and Button

Additional Learning Header

 Post-Viewing

Additional Learning 1 Instructions

Post-Viewing Exercise 1

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı portalındaki Türkçe sayfaları ziyaret ediniz. Bu web sitesiyle ilgili sorulara erişim tarihini belirterek cevap veriniz.

Additional Learning 1

HR


Additional Learning 2 Instructions

Post-Viewing Exercise 2

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı portalındaki Türkçe sayfaları ziyaret ediniz. Bu web sitesiyle ilgili sorulara erişim tarihini belirterek cevap veriniz.

Additional Learning 2

HR


Additional Learning 3 Instructions

Post-Viewing Exercise 3

Aşağıdaki konulardan birini seçip burada verilen kelimeleri kullanarak 150-200 kelimelik Türkçe bir kompozisyon yazın:

Additional Learning 3

HR


Lesson Info

Lesson Information

Lesson Title: Türkiye’de Yaşlılık (Aging in Turkey)

Lesson Author: Dr. Pelin Basci

Content Areas: Social Work; National Policies on Aging

Level: Superior

Objectives: Learn specialized vocabulary, academic discourse on abstract concepts.

Copyright Information: Recorded and designed for educational use with permission of Emel Danışoğlu, General Director of Social Security at the Ministry of Labor (1992-96), expert in State Planning Organization (retired), instructor at Başkent University and volunteer in NGOs on Aging.

Original Text: “Türkiye’de Yaşlılık”

Original Text Author: Emel Danışoğlu

Image Credits:

Basci, private collection

Akyurt Foundation, Seyir Defteri 2011, page 6, redesigned and reprinted with permission of the board member Emel Danisoglu.