Jumbotron

Ana Akım Medya’dan Alternatif Medya’ya Gezi Parkı

The Media and Gezi Park

Pre-Viewing Activities Header

 Pre-Viewing

Pre-Viewing Activities

Pre-Viewing Exercise 1

İşlediğimiz metnin konusuyla ilgili bazı fotoğraflar aşağıdadır. Bu fotoğraflardan yansıyan olaylar hakkında bilgi elde edebilmek için (Ne?, Kim?, Nasıl?, Neden? türü) bazı gazetecilik soruları sorunuz. Her fotoğraf için bir soru sormanız yeterlidir.

Image 1

Police and Protesters

Image Response 1 Form

Image 2

A Large Demonstration

Image Response 2 Form

Image 3

Police Officer Firing Tear Gas

Image Response 3 Form

Image 4

A group of seated protesters

Image Response 4 Form

HR


Keywords

Pre-Viewing Exercise 2

Aşağıda metinden alınmış "anahtar sözcükler" göreceksiniz. Lütfen bu sözcükleri Türkçe tanımlayınız.

Örnek: / Example:
Yayıncılık: Televizyon vericisinden gelen görüntü ve seslerin evlerimizdeki televizyon ünitelerine aktarılmasını sağlamaya ‘yayıncılık’ denir.

Table

Ana akım medya Mainstream media
Hükümet Government
Oto sansür Self-censorship
Televizyon haberciliği TV journalism, broadcast reporting
Yayıncılık Broadcasting

Form Areas

HR


Pre-Reading Activity

Pre-Viewing Exercise 3

Türkiye’deki ulusal televizyon kanallarını tanıyor musunuz? Bazı Türk haber kanallarının isimlerini Internet’te araştırarak bulabilir misiniz? Lütfen bulgularınızı (araştırma sonuçlarınızı) aşağıya giriniz.

Input FieldsHR


Quizlet Container

Pre-Viewing Exercise 4

Metinde geçen bütün yeni kelimeleri Quizlet'te çalışın.

HR


Video Heading

 Viewing

Video

HR


Organizing Ideas

Düşüncelerin Sırası / Organizing Ideas

Lütfen aşağıdaki önermeleri videodaki aktarma düzenine göre (1’den 8’e kadar) sıralayınız.

 • Türkiye’de kitlesel habercilik maalesef bitti.
 • Polis eylemlere çok sert müdahale etti.
 • Bazı haber kanalları, haber vermek yerine yemek programı veya penguenler hakkında doğa belgeseli yayınlamayı tercih ettiler.
 • Profesör Orhon Televizyon Haberciliği dersini veriyor.
 • Gösteriler Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesini protesto ettiler.
 • Eylemler son otuz-kırt yılın an büyük eylemleriydi.
 • Eylemlere farklı cinsiyet, politik tercih, yaş grubundan binlerce kişi katıldı.
 • Alternatif habercilik örneklerini görmeye başladık.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.

HR


Sorular

Sorular:

HR


True / False


Doğru mu, Yanlış mı? SeçinizText and Vocabulary Exercise Instructions

DİL ve KELİME BİLGİSİ / Text and Vocabulary

Konuşmacı soru sorma, örnek verme, canlandırma, tekrar etme, yan cümleciklerle konuyu açma gibi çeşitli iletişim stratejileri kullanmaktadır. Aşağıda, metinden değiştirilerek alınmış bazı cümleler vardır. Lütfen kutuda verilen sözcük ve ifadeleri kullanarak bu cümleleri yeniden yazın:

Yani, Çünkü, Nasıl?, Neden?, Aslında, Örneğin, ki…
Örnek: / Example:
F. Kitlesel yayıncılık bitse bile özgün, alternatif yayıncılık başladı. Örneğin, Internet blogları, akıllı telefonla çekilen fotoğraflar, twitterdan yollanan ilk yardım mesajları.

Insert Narrative Strategies

HR


Word Matching

DİL ve KELİME BİLGİSİ / Text and Vocabulary

Aşağıdakilerden hangisi altı çizili kelime ve ifadelerin yerine geçebilir?

habercilik, teşvik, uydulardan, tekelleşti, oto-sansür uygulamayı, itiraz ediyorlar, müdahale etti, şirketlerdir
1. Medya Grupları büyük ticari kuruluşlardır.
2. İnsanlar farklı hayat tarzlarına saygı gösterilmemesine karşı çıkıyorlar.
3. Hükümet inşaat sektörünün gelişmesi için bazı firmaları özendiriyor, onlara mali destek ve ödüller veriyor.
4. Uluslar arası yayıncılık dünya yörüngesine oturtulan araçlardan aktarılan dalgalarla sürüyor.
5. Gazete ve televizyonlar ticari çıkarlarını korumak için iktidarı sorgulamıyor, kendi kendilerini susturmayı, sessiz kalmayı tercih ediyorlar.
6. Polis göstericilerin eylemlerini sona erdirmek için onlara biber gazı sıktı, bazı eylemcileri tutukladı.
7. Son yıllarda medya kuruluşları bir kaç güçlü şirketin ve küçük bir grup patronun kontrolüne geçti.
8. Demokratik toplumlarda halkı bilgilendirmek için haber toplayıp bunu yayın yoluyla paylaşmak kutsal bir meslektir.

HR


Reciprocity

İşteşlik / Reciprocity

Örnek: / Example:

Ne oldu? İnsanlar farklı ortamlardan Blog’lar oluşturdular. İki şeyi kazanmış oldular: Bir, etkileşimi üretmiş oldular, anında haberleşmeyi. İki, paylaşımı üretmiş oldular.

Lütfen metinden alınmış aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

Etki Influence Haber News Pay Share
Etkileşmek To influence each other, to interact Haberleşmek To exchange news, to communicate Paylaşmak To Share with each other
Etkileşim Interaction Haberleşme Correspondence Paylaşım Sharing
A. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak benzer şekilde işteş isim ve fiiller elde ediniz:

Dindar, Türk, modern, sivil, çağdaş, şehir, gecekondu, sade, bir, söz, özel

B. Bu yeni kelimelerin İngilizce anlamlarını yazınız.

HR


Post-Viewing Heading

 Post-Viewing

Post-Viewing

Post-Viewing Exercise 1

Türkiye'de televizyon yayıncılığı konusunu lütfen araştırınız. Araştırma sonuçlarınıza dayanarak yaklaşık 150 kelimelik Türkçe bir paragraf yazınız. Aşağıdaki sözcükleri yazdığınız paragrafta kullanınız.Ana akım, yayıncılık, şirket, yayın kuşağı, program, izlemek

Post-Viewing Exercise 2:

Aşağıdaki listede geçen ulusal televizyon kanallarından birini seçiniz. Bu kanalın Internet sitesinde yayınlanan haber programlarından bir tanesini dikkatle seyrediniz. Çeşitli sıfatlar kullanarak seyrettiğiniz programla ilgili izlenimlerinizi Türkçe yazınız. (Örnekler: nesnel, gözlemci, araştırmacı, sorgulayıcı, renkli, hafif, yerel vs.)

Bazı ulusal kanallar: Star TV, Show TV, a TV, Kanal D, Kanal Türk, Kanal 24, CNN Türk, NTV, TRT, FOX, CNBC-e

Post-Viewing Exercise 3:

Medya ne kadar objektif (nesnel) olabilir? Bu konudaki bakış açınızı yaklaşık 100-150 kelimelik Türkçe bir kompozisyonla açıklayınız.

Spacer

HR


Lesson Info

Lesson Information

Lesson Title: Ana Akım Medya’dan Alternatif Medya’ya Gezi Parkı (The Media and Gezi Park)

Lesson Author: Dr. Pelin Basci

Content Areas: Communication Sciences; Cinema and Television; Television Journalism and News Coverage

Level: Superior

Objectives: Learn specialized vocabulary, academic discourse on abstract concepts.

Copyright Information: Recorded and designed for educational use with permission of Prof. Dr. Nezih Orhon, Anadolu University, School of Communication Sciences, Eskisehir, Turkey.

Original Text: “Ana Akım Medya’dan Alternatif Medya’ya Gezi Parkı”

Original Text Author: Prof. Dr. Nezih Orhon