Jumbotron

Belediyecilik ve park yeri sorunu

Municipalities and Parking Issues

Pre-Viewing Header

 Pre-Viewing

HR


Pre-Viewing Exercise 1 Instructions

Pre-Viewing Exercise 1

Aşağıdaki görsellere Türkçe başlıklar öneriniz:

Image 1

Tekeli1

Image 2

Tekeli2

Image 3

enviro-collage

HR


Pre-Viewing Exercise 2

Pre-Viewing Exercise 2

Aşağıdaki web sitesinin Türkçe sayfalarını dolaşınız. Siteye erişim tarihinizi belirtiniz. Gözlemlerinize dayanarak bu sitenin işlevine uygun Türkçe isim ve sıfatlardan oluşan bir liste çıkarınız.
http://www.ibb.gov.tr/

Pre-Viewing Exercise 2 Form

HR


Pre-Viewing Exercise 3

Pre-Viewing Exercise 3

Metinde geçen bütün yeni kelimeleri Quizlet'te çalışın.

Quizlet Container

Viewing Header

 Viewing

 

Viewing

HR


Comprehension Section Instructions

Exercise 1

METNİ İZLEYELİM:
Bu bölüm metindeki bilgileri anlamaya odaklanmaktadır.

Organizing Ideas Section

Düşüncelerin Sırası / Organizing Ideas:

Lütfen aşağıdaki önermeleri videodaki aktarma düzenine göre (1’den 6’ya kadar) sıralayınız.

 • Bazı yeni otopark ücretlendirmeleri çok basit, yeterince gelişmemiş.
 • Kent merkezlerine gelen kullanım talebi nasıl yönlendirilmeli?
 • Bir kişinin dükkanın önüne uzun sürelerle ve hiç ödeme yapmadan arabasını park etmesi belediyeler açısından arzu edilir bir durum değil.
 • Belki Türkiye’deki halk ödeme konusunda disiplinsiz davranıyor diye düşünebiliriz.
 • Kent merkezlerine gösterilen kullanım talebini değerlendirirken fiyatı tek etken olarak görmemeliyiz.
 • Ama bu doğru değil çünkü, kayıt dışı veya enformel ödemeler yapılabiliyor.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

Sorular Section

Sorular

HR


Dogru / Yanlis


Doğru mu, Yanlış mı? Seçiniz

Videoya Geri Dön

HR


Communicative Strategies

DİL ve KELİME BİLGİSİ ÇALIŞALIM / Text and Vocabulary


1. Konuşmacı, anlatacağı konu hakkında soru sorma gibi çeşitli ileşim stratejileri kullanmaktadır.

a) Konuşmacının kullandığı iki soruyu buraya yazınız:


b) Lütfen bu soruları kendi kelimelerinizi kullanarak (yeni soru cümleleri veya veya düz cümleler olarak) yazınız.

Videoya Geri Dön

HR


European Cognates

2. Konuşmacının kullandığı yabancı kaynaklı (Avrupa dillerinden gelen) kelimeleri sıralayıp bu kelimelerin ya Türkçe karşılıklarını yazınız ya da bunları elinizden geldiği kadarıyla Türkçe tarif ediniz.

Örnek:
Sosyal: toplumsal Okazyon: karşılaşılan özel bir durum veya kutlama

Videoya Geri Dön

HR


Embedded Clauses

3. Konuşmacı ara sıra yan tümceler kullanarak bileşik cümleler kurmaktadır. Aşağıdaki örnekler metinde geçmektedir. Lütfen her bileşik cümleyi ayrı, basit cümleler olarak yeniden yazınız.

Örnek:

Göreli olarak daha kolay olabilecek bir mekanizma park yerlerinin ücretli hale getirilmesi.
Park yerlerinin ücretli hale getirilmesi bir mekanizmadır. Bu mekanizma göreli olarak daha kolay olabilecektir.

Karmaşık cümleler:

 • Kent merkezlerine gelen kullanım talebini nasıl manipüle edebiliriz?
 • Bu adam senin yaptığın altyapı yatırımının kapasitesini yarıya düşürüyor.
 • Orada park metre olmadığı zaman adamlar para ödemiyor diyemeyiz.
 • Benim fark ettiğim, bu uygulama rafine değil.

Videoya Geri Dön

HR


Matching Expressions Instructions

4. Lütfen A stünundaki ifadelerle B stünundakileri eşleyerek anlamlı ve doğru cümleler kurunuz:

Matching Expressions

A.

Ülkenin bu soruyu
Adam bir kuruş para ödemeden
Ben Türkiye belediyeciliğinden
Talebi yönlendirmede göreli olarak daha kolay bir mekanizma
Kent merkezlerine gelen kullanım talebini

B.

Rasyonel bir şekilde tartışması lazım.
Kent merkezlerinde park yerlerinin ücretli hale getirilmesidir.
Manipüle etmeli miyiz?
On iki saat oraya park ediyor.
Biliyorum.
Videoya Geri Dön

HR


Expression Matching Pt 2

HR


Matching Expressions pt. 3

5. Yukarıdaki (4 no.lu) alıştırmada, ifadeleri birleştirerek kurduğunuz cümleleri İngilizce'ye çeviriniz.

HR


Post-Viewing Header

  Post-Viewing

Post-Viewing Exercise 1 Instructions

Post-Viewing Exercise 1

Lütfen ISPARK web sitesini Türkçe sayfaları kullanarak ziyaret ediniz. Sunum, kullanım kolaylığı, bilgi içeriği gibi özelliklere dikkat ederek bu siteyi dolaşınız. Şu sözcükleri kullanarak site hakkında kısa bir (yaklaşık 200 kelimelik) değerlendirme yazısı yazınız: belediye, kullanım, ücretlendirme, uygulama, yatırım, alt yapı

Post-Viewing Exercise 1 Form

HR


Post-Viewing Exercise 2 Instructions

Post-Viewing Exercise 2

Yaşadığınız il veya ilçede park yeri sorunları, özellikle de şehir veya ilçe merkezinde nasıl çözülüyor? Lütfen araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı Türkçe not ediniz ve bir taslak hazırlayınız. Bulgularınızı sınıfınız, öğretmeniniz veya arkadaşlarınızla (Türkçe) sözlü bir sunuş yaparak paylaşınız. Sunuşunuz sırasında notlarınıza ve taslağınıza bakabilirsiniz. Şu sözcükleri kullanın: belediye, kullanım, ücretlendirme, uygulama, yatırım, alt yapı

Post-Viewing Exercise 2 Form

HR


Lesson Info

Lesson Information

Lesson Title: Belediyecilik ve park yeri sorunu (Municipalities and Parking Issues)

Lesson Author: Dr. Pelin Basci

Content Areas: City and Regional Planning; Urban Governance and Transportation; Parking and Municipalities

Level: Superior

Objectives: Learn specialized vocabulary, academic discourse on abstract concepts.

Copyright Information: Recorded and designed for educational use with permission of Prof. Dr. Ilhan Tekeli of Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Original Text: "Belediyecilik ve park yeri sorunu"

Original Text Author: Prof. Dr. Ilhan Tekeli

Image Credits:

Wikimedia Commons

İSPARK

RayHaber