Jumbotron

Patoloji nedir?

What is Pathology?

Pre-Viewing Header

Pre-Viewing Activities

Pre-Listening Instructions 1

Pre-Viewing Activity 1:

Dersi dinlemeden önce aşağıdaki soruları cevaplayın.

HR


Pre-Viewing 1 A

Tıpta aklınıza ilk gelen uzmanlık dalları nelerdir?

Pre-Viewing 1 B

Tıp Fakültesinde okuyor olsaydınız, hangi uzmanlık dalını seçerdiniz?

Pre-Viewing 1 Answer Bank

Click here for a list of possible answers.

HR


Pre-Viewing 2 A

Hangi uzmanlık dalı, otopsilerle ilgilenir? Aşağıdaki listeden seçebilirsiniz:

HR


Pre-Viewing Instructions 2

Pre-Viewing Activity 2:

Metinden alınmış "anahtar sözcükler" ile bunların tanımlarını eşleyiniz.

Quizlet Container 1

Pre-Viewing Instructions 3

Pre-Viewing Activity 3:

Yeni Kelimeleri Quizlet'te tekrarlayın.

Quizlet Container 2

HR


Viewing Header

Viewing

Viewing

[youtube_advanced url="http://youtu.be/8HVSXhUjWQg" width="800" height="600" rel="no"]

HR


Exercises Header

Exercises

Exercises Instructions 1

Exercise 1:

Aşağıdaki transkripsiyonu (çözümlemeyi) okuyun ve anlama sorularını yanıtlayın.

Exercises 1 (Text)

Merhaba! Ben Doktor (Dr.) Sibel Gültekin; patoloji uzmanıyım. Bugün sizlere tıpta uzmanlık dallarından biri olan patolojiden bahsedeceğim.

Patos Yunanca “hastalık”, demektir. Logos da yine Yunanca “bilim” anlamına gelmektedir. Patoloji kelime anlamı olarak hastalıklar bilimidir. Patolojiyle uğraşan kişilere de "patolog" denir.

Patolojide fizik, kimya, anatomi, histoloji ve bakteriyolojide kullanılan metodlar uygulanır. Patolojide kullanılan bir diğer metod da otopsidir. Otopsi de bütün organların çıplak gözle incelenmesini sağlar. Bu incelemede ölüm sebepleri ve hastalıklarla organ yapısında ortaya çıkan bozukluklar belirlenebilir. Bazen bu bozukluklar çıplak gözle gözlenmez; o zaman otopsi sırasında küçük doku örnekleri alınır ve bu doku örnekleri mikroskop altında belli aşamalardan geçirildikten sonra incelenir.

Mikroskobun gelişmesi, tespit metodlarıyla hücrelerin canlı organizmalarda olduğu gibi incelenebilmesinin mümkün olması, elektron mikroskobunun çalışma alanına girmesi, doku kültürlerinin yapılması, mikroskobik muayenelerde kimyasal usullerin kullanılması, patolojinin bugün araştırma alanını genişletmiş ve oldukça ayrıntılı araştırmaların yapılabilmesine imkan vermiştir.

Bugün patolojinin pek çok dalı vardır. Mesela bunlar: Anatomik patoloji- burada histopatolojide de dokular, sitopatolojide de ise hücreler incelenir. Buna bir örnek verecek olursak kadın doğum hastalıklarında servikal sıvı örneklerinin alınması ya da bazen tükürükler, vücut sıvılarının içinde bulunan hücrelerin incelenmesiyle kanser öncüsü lezyonlar belirlenebilir ve sonuçta hastalar- öncül riski- olan hastalar, tespit edilebilmektedir.

Cerrahi Patoloji, cerrahi müdahalelerle ya da özel iğnelerle alınan biyopsi örneklerinin incelenmesine imkan sağlar. Mesela küçük bir deri parçası ya da ultrason eşliğinde alınan, özel tekniklerle alınan biyopsiler bunlara örnek olarak verilmektedir.

Deneysel Patoloji de hastalıkların hayvanlarda araştırılması ve tedavi usullerinin denenmesinde kullanılan bir araştırma alanıdır.

Genel patoloji ise aslında bütün bu dalların tamamını içermektedir. Genel patoloji de hastalıkların oluş biçimleri, hastalıklar sonucunda organlarda meydana gelen bir takım bozukluklar ve bu bozuklukların organlarda yaptığı sonuçları incelemektedir.

Bunun dışında, özel patolojiler ve sistem patolojileri gibi her bir sistemi ayrı ayrı inceleyen, ayrı bilim dalları da bulunmaktadir. Fakat günümüzde yine patolojinin bunlardan başka, Adli patoloji, Genetik patoloji, Coğrafik patoloji gibi pek çok gelişmiş alt, özel dalları da bulunmaktadır.

HR


Exercises Instructions 2

Exercise 2:

Dersi bir kez daha dinlerken aşağıdaki boşlukları doldurun.

Notetaking Audio


HR


Exercise 2 Notetaking

Genel ise aslında bu dalların tamamını . patolojide hastalıkların biçimleri, hastalıklar sonucunda meydana gelen bir takım ve bu bozuklukların organlarda yaptıgı sonuçları .

Exercises Instructions 3

Exercise 3:

Soruları okuyun ve yanıtlayın. Doğru cevabı görüntülemek için + simgesine tıklayın.

Comprehension Q 1

1. Hastalıklar bilimi”ne ne ad verilir? ()

Doğru cevap: Patoloji

Comprehension Q 2

2. Hangi temel bilimler patolojide uygulanır? ()

Doğru cevap: Fizik, kimya, biyoloji…

Comprehension Q 3

3. Vücut sıvılarının incelenmesi için hangi patoloji metodu kullanılır? ()

Doğru cevap: Sitopatoloji

Comprehension Q 4

4. Patolojinin bu derste bahsedilen alt dallarından 5 tanesini yazın. ()

Doğru cevap: Adli patoloji, Genetik patoloji, Coğrafik patoloji vs.

HR


Exercises Instructions 4

Exercise 4:

Dersi tekrar okumadan veya dinlemeden aklınızda kalanları bir kaç cümlede özetleyerek yazın.

Exercises 4 Form

HR


Additional Learning Header

Additional Learning

Additional Learning


Additional Listening and Reading on Pathology in Turkish

lesson info

Lesson Information

Lesson Title: Patoloji nedir? (What is Pathology?)

Lesson Author: Banu Yaylali

Content Areas: Pathology; Medical Science

Level: Intermediate High

Objectives: Learn specialized vocabulary, formal idioms, academic discourse on concrete issues.